Pokazy technik ratowniczych

W dniach 20.10.2014 i 13.11.2014 r. na terenie szkoły miały miejsce pokazy technik ratowniczych. Zajęcia poprowadził pan Piotr Wincenty – strażak i ratownik medyczny.

W ramach ćwiczeń można było nauczyć się podstaw oceny sytuacji w chwili wypadku komunikacyjnego. Jak należy się zachować? Kogo ratować w pierwszej kolejności? Jak zabezpieczyć siebie? Jak wstępnie ocenić stan poszkodowanego? Pod jaki numer telefonu zadzwonić? Na te i inne pytania można było uzyskać odpowiedzi podczas pokazu. Prowadzący zadbał, aby większość uczestników brała w nim czynny udział. Młodzież powtórzyła zasady działania w sytuacji kryzysowej. Zajęcia skierowane były do uczniów z klas III-cich. Ideą było rozszerzenie wiedzy nabywanej podczas obowiązujących w ramach programu szkolnego zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa. Opiekunem klas była pani Alicja Gabrek.

Prowadzący wskazał prawidłowe zachowanie się w sytuacji od momentu zobaczenia wypadku i kolejno przeprowadził uczniów przez etapy zabezpieczenia miejsca zdarzenia, wydostania się z pojazdu po dachowaniu, stabilizacji przytomnych poszkodowanych i sposobach ich ratowania w przypadku np. urazu kręgosłupa. Młodzież miała okazję pracować grupowo z akcesoriami wykorzystywanymi na co dzień przez służby medyczne.

Podczas zajęć obalono mity dotyczące kolejności powiadamiania służb. Pouczono również o bezwzględnym zabezpieczeniu własnej osoby poprzez zakładanie elementów odblaskowych czy zakładanie rękawiczek.

Zajęcia odbyły się w ramach prowadzonego na terenie szkoły projektu pn. „Od młodzika do seniora by kręgosłup nie był zmorą”. Program zajęć jest kolejnym etapem zaznajamiania młodzieży  z prawidłowymi zasadami zachowania w celu ochrony zdrowia. Wiedza o bezpiecznym  zachowaniu, może uratować komuś życie. Ponadto uczy prawidłowych reakcji przydatnych już w dorosłym życiu. Pokaz uczy odpowiedzialności i samodzielności. Zakres pokazu obejmował zagadnienia wychodzące poza tematy poruszane na zajęciach oraz przy użyciu sprzętu ratowniczego.

Fundatorami akcji są Fundacja Polska Miedź oraz Urząd Miasta Nowogrodźca. Koordynatorem akcji jest Bolesławiecki Klub Amazonek.

Dodaj komentarz