Prelekcja dla rodziców pn. „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży …

Dnia 26. listopada 2014 roku podczas dni otwartych w szkole miała miejsce prelekcja dla rodziców pn. „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem e-papierosów, dopalaczy i napojów pobudzających”. Do wystąpienia zaproszono panią psycholog Adrianę Krzywniak. Absolwentka Instytutu Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie pracuje jako psycholog w WS SPZOZ w Zgorzelcu oraz uczy w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu.

Uzależnienie to zespół zależności od substancji psychoaktywnej np. kawy lub papierosów. Taka relacja może dotyczyć również czynności. Dobrym przykładem jest przesiadywanie przed komputerem.

Dlaczego taki stan jest niebezpieczny zwłaszcza dla dzieci? Ponieważ naraża je na to, że nie wykształcą sobie sposobów reagowania na sytuacje nieprzyjemne bądź kryzysowych.

Z doświadczenia wiemy, że trudne sprawy należy przemyśleć, lub wykonać pracę i mija czasem długi okres między zaistnieniem sytuacji a załatwieniem jej. Niech przykładem będą zaległości w szkole po chorobie. Konstruktywne analizowanie spraw może doprowadzić do działań, które nauczą nas czegoś na przyszłość. Dobrze więc, jeśli będziemy codziennie odrabiać zadania w domu i nie odkładać tego na czas po powrocie. Jak wrócimy do szkoły nauczyciel może już dawno odpytywać z tego materiału. Niespodziewana kartkówka może obniżyć średnią ocen, a potem zastępstwo, wycieczka… i może nie starczyć czasu na poprawienie oceny.

W przypadku uzależnienia stan zadowolenia osiąga się stosunkowo szybko i to bez wysiłku. Zażycie substancji, która poprawia nastrój pozwala zapomnieć o problemie. Jednak go nie załatwia. Jeśli nasze zaległości pogłębiają się, ciężko iść po poradę do dorosłych lub nadrobić zaległości. Rozmowa z rodzicami może być nieprzyjemna, a koledzy mogą nie znaleźć czasu na korepetycje.

Celem spotkania było naświetlenie opiekunom zasadności obserwacji własnych dzieci pod względem ich podatności na uzależnienia. Podano definicję, zakres działania różnych substancji, wskazano ew. źródła pochodzenia i okres działania.

Rodzice mogli poznać 6 etapów uzależnienia, kiedy niewinna zabawa w gry komputerowe może przerodzić się w nałóg odbierający radość życia.

Prowadząca uzmysłowiła słuchaczom, że natężenie substancji szkodliwych zawartych w napojach energetycznych zawierających kofeinę odwadnia organizm, przyspiesza pracę serca, zwiększa agresję. Natężenie substancji szkodliwych mierzy się w mg/kg masy ciała. To co dla dorosłego jest nieszkodliwe, dla dziecka może być niebezpieczne.

Psycholog zwróciła uwagę na popularne ostatnio dopalacze, których skład nie jest do końca zbadany, bo nie są to substancje przeznaczone do spożycia. Ponadto nie wiadomo czym leczyć ewentualne zatrucie  nawet w warunkach szpitalnych.

Równie niebezpieczne są substancje zastępujące papierosy – e-papierosy, bądź tabletki i plastry z nikotyną, fajki wodne. Te zamienniki też zawierają szkodliwe substancje. Pierwsze – choć aromatyzowane – nadal trują, a związki z plastrów uwalniają się nawet 12 godzin po oderwaniu i nie można tego kontrolować. Udowodniono, że bierne palenie blokuje procesy kojarzenia faktów, czym wpływa negatywnie na proces uczenia się. Może ponadto wywołać choroby układu oddechowego.  To tylko niektóre ze skutków uzależnień. Większość z nich ma trwały i nieodwracalny charakter.

Słuchaczom rozdano przygotowane wcześniej materiały przybliżające tematykę uzależnień wraz z podaniem skutków  zażywanie poszczególnych substancji.

Prelekcja była częścią projektu „Od młodzika do seniora by kręgosłup nie był zmorą”. Jego realizacja możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Miasta Nowogrodźca i Fundacji Polska Miedź. Koordynatorem i realizatorem zadania jest Bolesławiecki Klub Amazonek.

Dodaj komentarz