X-Lecie Bogatyńskiego Stowarzyszenia „Amazonki”

W 2013 roku zostały zaproszone 2 osoby na X-lecie Bogatyńskiego Stowarzyszenia „Amazonki” tj. Prezes Władysława Kotlarek i Zastępca Teresa Śliwińska. Najpierw była Spartakiada. Był przemrasz na stadion,gdzie strzelałyśmy z łuku .

 

 

W następnym dniu była Gala X-lecia :